חטיבת הביניים אורנית

תפיסה חינוכית:

בהי"ס יכשיר בוגרים עם ערכים של סובלנות, אחריות, דוגמא אישית ,אמון , כבוד הדדי , כבוד האדם ושמירה על זכויותיו, בעלי סקרנות אינטלקטואלית ובעלי מיומנויות וכשרים חיונים להשתלבות בחברה.
ביה"ס יעודד תלמידים להתנסות במעורבות אזרחית ויוזמה אזרחית של אזרח פעיל ואחראי. האזרחות הפעילה תחזק את האחריות לנעשה בקהילה ובמדינה.

מטרת העל - פיתוח לומד בעל מכוונות עצמית תורם ומעורב בקהילה ומחונך לאהבת ארץ ומורשת ישראל.

על פי תפיסת העולם של בית הספר ובהלימה ליעדי משרד החינוך אנו שמים דגש על:

*טיפוח אקלים מיטבי- סביבה לימודית נעימה, תרבותית, דמוקרטית ובטוחה.

*קידום התלמידים בתחום הלימודי לצמצום פערים-
ביה"ס יאפשר לתלמידיו, למצות את יכולתם ע"י מתן מענה לתלמידים בעלי צרכים שונים.

*ביה"ס יטפח בתלמידים סקרנות ורכישת ידע בתחומי בדעת השונים.

*ביה"ס יטפח בתלמידים שאיפה להצלחה ,להשגיות ומצוינות.

*ביה"ס יחנך לערכים ויפעל לטיפוח קהילה של הידברות מכבדת ותומכת.
יפתח תרבות של הידברות ופיתרון קונפליקטים בדרכי שלום, של שיוויון בין המינים והתחשבות בצרכי הזולת. יחנך את תלמידיו לקחת אחראיות ולהוות דוגמא אישית.

*עידוד מוערבות התלמידים בביה"ס ובקהילה בה הם חיים.

*חינוך ילדים על ערכי הדמוקרטיה, אזרחות טובה, ונאמנות למדינה.

*טיפוח הקשר לארץ ישראל ומורשת ישראל.

*הענקת תעודה לכל בוגר לקראת השתלבותו בחטיבה העליונה.

*רתימת ההורים כשותפים פעילים בביה"ס.

יעדינו החינוכיים, מתחשבים בצרכי הפרט, יכולתו, סגנון עבודתו ונטיותיו האישיות.
אסטרטגיות ההוראה שלנו חושפות את התלמידים למגוון שיטות, אמצעים, תכנים, ודרכי הוראה – ולמידה.
אנו רואים בהורים, שותפים בקידום המטרות של המערכת כולה ודוגלים בשותפות אמיתית, שהיא תוצר של מעורבות קהילתית ופתיחת שערי בית הספר.

קבוצות: